Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji - BHIDAPA
Emerika Bluma 9
Sarajevo 71000
Bosnia and Herzegovina

Principal Contact

Mirela Badurina

Support Contact

Eldin Hodžić